SANDANUS ART

Ilúzie

Subjekty si nevytvárajú vzťahy medzi sebou, a dôsledkom toho strácajú kontakt s okolitým svetom. Ide o metaforu na súčasnú dobu, kde prevláda individualizmus a ľudia strácajú kontakt medzi sebou. Taktiež odkazujem na sociálne siete, kde skrz algoritmy ľudia žijú vo svojich „bublinách“.