SANDANUS ART

Memoáre

V obrazoch sú zachytené rôzne spomienky, ktoré sa spájajú s mojím štúdiom na Akadémii umení v Banskej Bystrici.