SANDANUS ART

Virtuálna galéria diel súťaže Maľba 2020

Virtuálna galéria diel súťaže Maľba 2020 umožňuje si pozrieť 20 finalistov Maľby roka. Medzi dielami nájdete aj môj obraz “Prázdnota“, ktorý bol ocenený na 3. mieste…

Kolektívna výstava Silver age – Aktívny park 2019

Príďte do Aktívneho parku v Rajci zažiť neobyčajnú galériu plnú obrazov, zvukov a farieb. Pestrá inštalácia bude prepojovať zvukové a zrakové vnemy zamerané najmä na zobrazenie konzumnej doby a jej…

Changing world

Meniaci sa svet sa stal hlavným námetom diplomovej práce Miroslava Sandanusa. V jeho maľbách sa táto téma objavuje prostredníctvom metafory ohňa, ktorý je dnes známym prejavom klimatických zmien. Je však i znakom prerodu, znovuzrodenia a v príbehu Prométea zrkadlí i možný prapočiatok ľudského civilizačného rozpínania. To sa odráža v doteraz dominantnom naratíve konzumu, ktorý v […]